A&B Global Services Limited | Mobile : 66 64 945 3698

ขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกที่ควรรู้

ขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกที่ควรรู้

ขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่คุณเริ่มซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนในการนำเข้าและส่งออก คุณจะต้องเจอกับขั้นตอนเหล่านี้ครับ ตอนนี้คุณลองมาดูขั้นตอนเหล่านี้กันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง

1. รับสินค้าหน้าโรงงานของผู้ขาย
เป็นจุดที่รับสินค้าหน้าโรงงานหรือร้าน จากผู้ขาย (Shipper) เพื่อทำการขนส่งต่อไป

2. ขนส่งในประเทศต้นทาง
ขั้นตอนนี้เป็นการนำสินค้าขนขึ้นรถบรรทุกเพื่อเดินทางต่อไปยังท่าเรือหรือท่าอากาศยานตามที่ระบุไว้ครับ ซึ่งภาษาอังกฤษมักจะใช้คำนี้ครับ Trucking, Pick-up, Inland หรือ Inland freight ครับ

3. การทำพิธีการศุลกากรขาออก
ในขั้นตอนนี้ศุลกากรจะทำการตรวจสินค้าที่ผู้ขาย(Shipper) จะทำการส่งออกจากประเทศ ซึ่งผู้ขายต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่า มีสินค้าอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ส่งออก และส่งไปที่ใด

4. ท่าเรือ/ท่าอากาศยานต้นทาง
สินค้าที่ได้ทำการตรวจโดยศุลกากรแล้วก็จะได้รับอนุญาตตรวจปล่อยให้นำขึ้นเครื่องได้เพื่อส่งไปยังประเทศผู้ซื้อต่อไป

5. ท่าเรือ/ท่าอากาศยานปลายทาง
เมื่อสินค้ามาถึงประเทศผู้ซื้อสินค้าก็จะถูกจัดเก็บไว้ที่โกดังรอศุลกากรทำการตรวจปล่อยสินค้าครับ

6. พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า
สินค้าที่มาถึงประเทศปลายทางแล้วก็จะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่าสินค้าตรงกับที่แจ้งไว้หรือไม่ โดยทางผู้นำเข้าต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการประเมินราคาค่าเคลียร์สินค้า + ค่าภาษีและอากรขาเข้า เอกสารที่ใช้ อาทิเช่น Invoice, Packing List เป็นต้น

7. ขนส่งจากท่าเรือ
สินค้าที่ตรวจปล่อยแล้วก็จะทำการขนส่งไปยังลูกค้าซึ่งก็ต้องดูเวลาการขนส่งด้วยนะครับว่าช่วงไหนรถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถวิ่งในเขตเมืองได้
ในพื้นราบ
1. ห้ามรถบรรทุกถังขนก๊าซ วัตถุไวไฟ ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินรถในเขต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ เวลา 06.00-22.00 น. ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์
2. รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ห้ามวิ่งเวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 16.00-20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
3. รถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไป ห้ามเวลา 06.00-10.00 น. และ 15.00-21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 4. ห้ามรถบรรทุกอื่น เช่น บรรทุกซุง เสาเข็ม เดินรถ เวลา 06.00-21.00 น.

บนทางด่วน

1. รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ห้ามเวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น.
2. รถบรรทุก 10ล้อขึ้นไป ห้ามเวลา 06.00-09.00 น. และ 15.00-21.00 น.
3. รถบรรทุกสารเคมี ห้ามเวลา 06.00-10.00 น. และ 15.00-22.00 น.
รถกระบะบรรทุก น้ำหนักไม่เกิน 1,600 กก. สามารถวิ่งในเขตกรุงเทพฯ ได้ไม่ติดเวลา ส่วนท้าย 2.50 เมตร จากพื้นส่วนสูง 3.00 เมตร ส่วนหน้า ห้ามเลยหัวเก๋ง แต่ในข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย ห้ามเดินรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ 113 ตร.กม. ห้ามรถบรรทุกวิ่งภายในพื้นที่วงแหวนรัชดาภิเษก ระหว่างเวลา 06.00 -21.00 น.
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

8. ผู้ซื้อ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือผู้ซื้อจะทำการรับสินค้า ซึ่งผู้ซื้อจะตรวจดูความเรียบร้อยของสินค้าให้ครบถ้วนก่อนรับมอบครับ